UBCT Harvey – Donations

Chúng tôi xin thay mặt Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey tại DFW xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của đồng hương đã đóng góp về nhân lực cũng như về tài lực. Chúng tôi sẽ niêm yết danh sách tên của quý đồng hương đã đóng góp tại Trung Tâm Sinh […]

Continue Reading

UBCT Harvey – Thông báo

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận 3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận 2117 Roosevelt Dr. Dalworthington Gardens, TX 76013 Thông Báo V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT HARVEY TẠI HOUSTON & VPC Garland – October 9th, 2017 […]

Continue Reading

UBCT Harvey – Houston

Garland – September 13, 2017 Kính thưa quý đồng hương DFW, Trước hết chúng tôi xin chân thành cảm ơn các thiện nguyện viên ở DFW, (gần 20 vị) đã hưởng ứng lời kêu gọi và cùng đồng hành với chúng tôi trong chuyến thăm viếng và cứu trợ Đồng Bào Houston hôm thứ bảy […]

Continue Reading

UBCT Harvey – Tâm Thư

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận 3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận 2117 Roosevelt Dr. Dalworthington Gardens, TX 76013 TÂM THƯ KÊU GỌI CỨU TRỢ BÃO LỤT HARVEY   Garland – Ngày 1 Tháng 9, 2017 Kính thưa: […]

Continue Reading