Mừng Xuân Canh Tý 2020

Thông Báo  Thư Ngỏ  Chương Trình  Sponsors  Volunteers Kính gửi: Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant & VPC Quý Liên Hội, UBBTTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Hội Ái Hữu Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí Quý niên trưởng, bà con cô bác, […]

Continue Reading

Quà Giáng Sinh 2017

THÔNG BÁO  NHẬN QUÀ GIÁNG SINH – 2017 Theo thông lệ hằng năm, năm nay Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Các Vùng Phụ Cận sẽ tổ chức phát quà Giáng sinh Toys For Tots cho các trẻ em từ 0 tuổi đến 10 tuổi: Địa điểm :  Trung tâm Sinh Hoạt  Cộng […]

Continue Reading

Conference Room

THÔNG BÁO Garland, June 23, 2017 Kính gửi:     Liên Hội, UBBTTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể QL VNCH     Hội Ái Hữu, Câu Lạc Bộ Thể Thao, Nhóm Văn Hóa & Văn Nghệ VNCH     Hội Truyền Thông Báo Chí DFW Nhằm mục đích nâng cao tin thần đoàn kết giữa Cộng […]

Continue Reading