Kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT Nhiệm Kỳ 2023-2026

Thông Báo

Garland ngày 17 tháng 2 năm 2023

Tham chiếu: 

 • Nội Quy của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các Vùng Phụ Cận
 • Kế quả đếm phiếu bầu cử của Uỷ Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu Cử vào thứ 4 ngày 15 tháng 2 năm 2023

Thưa quý đồng hương,

Uỷ Ban Vận Động và Tổ Chức Bầu (UBVĐ & TCBC) trân trọng thông báo kết quả kiểm phiếu bầu tân Hội Đồng Quản Trị CĐNVQG Dallas – Nhiệm kỳ 2023-2026 như sau:

 1. Cô Cindy Thu Hoàng (53 phiếu)
 2. Cô Hoàng Thuỷ Hobbs (50 phiếu)
 3. Ông Hiệp Trần (49 phiếu)
 4. Ông Khánh An Lý (47 phiếu)
 5. Ông Lân Phan (45 phiếu)
 6. Cô Ngọc Dung Đoái (43 phiếu)
 7. Cô Thục Vy Nguyễn (38 phiếu)
 8. Bà Kim Dung Đặng (35 phiếu)
 9. Ông Ryan Quốc Huỳnh (35 phiếu)

Chiếu theo Nội Quy của Cộng Đồng NVQG Dallas, kết quả ứng cử viên đắc cử tối thiểu là 7 và cao nhất là 15 quản trị viên đạt được số phiếu cao nhất, chúng tôi xin thay mặt UBVĐ & TCBC chúc mừng tất cả 9 quý vị ứng cử viên đắc cử. 

Nguyễn Thái Thuỷ, Trưởng Ban
Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử