Xuân 2018 – Sponsors

Xuân 2018

Thông Báo  Thư Ngỏ  Chương Trình  Sponsors  Volunteers

WE VALUE YOUR SPONSORSHIP

Be a part of our  Annual Vietnamese New Year (Tet) Celebration Event by becoming a sponsor or supporter of the event.
 

Tất cả mọi bảo trợ sẽ được đọc trong chương trình phát thanh CD vào mỗi sáng thứ 2 lúc 11:30 trên đài Radio Saigon Dallas 1600 AM kể từ bây giờ cho đến ngày Tết.

Trong chương trình Hội Xuân ngày 24th và 25thcứ mỗi 2 tiếng chúng tôi sẽ có 15 để  nêu tên các nhà bảo trợ và mạnh thường quân.

Bronze Sponsor – $200

 •  Your Company banner * – Khổ 2ft x 4ft
 • 1 bàn 6ft hoặc 8ft để quảng cáo trong 2 ngày 24th& 25th
 • Business card size quảng cáo trong brochure

Silver Sponsor – $300

 •  1 Your Company banner * – Khổ 3ft x 8ft
 • Mỗi 4 tiếng được 1 phút quảng cáo trong chương trình Hội Xuân ngày 24thvà 25th
  • Quý vị có thể viết một đoạn quảng cáo và chúng tôi sẽ đọc trong 2 ngày Hội Xuân
 • 1 bàn 6ft hoặc 8ft để quảng cáo trong 2 ngày 24th& 25th
 • Business card size quảng cáo trong brochure

Gold Sponsor – $500

 •  1 Your Company banner * – Khổ 3ft x 8ft
 • Mỗi 2 tiếng được 1 phút quảng cáo trong chương trình Hội Xuân ngày 24thvà 25th
  • Quý vị có thể viết một đoạn quảng cáo và chúng tôi sẽ đọc trong 2 ngày Hội Xuân
 • 1 bàn 6ft hoặc 8ft để quảng cáo trong 2 ngày 24th & 25th
 • Business card size quảng cáo trong brochure

Diamond Sponsor – $1000

 • Gold sponsor và đặc biệt Banner của quý vị được treo ở front stage
 • 1 Trang quảng cáo trong brochure

Ghi chú: Chúng tôi sẽ có bàn 6ft hoặc 8ft để quý vị dùng quảng cáo. Chúng tôi không chịu trách nhiệm in ấn banner cho quý vị.

WE THANK YOU:

Trần Lộc Restland $1,000.00
Osaki Massage Chair Chair
Quan Hưng Realtor $200.00
Phan Ngọc Thạch Appraisal $200.00
Lash and Nails Bar in Sherman $50.00
Mạnh Thường Quân ẩn danh $100.00
International Beauty School $200.00
Ct travels and Insurance $200.00
Trần Hiệp Tax Services $500.00
Saigon Block $200.00
Tung Ly Realtor $100.00
Tax Season $200.00
Pingpong Club $200.00
Cowboys Nail Bar in Little Elm $100.00
anh Cường Realtor ỏ Houston $100.00
anh Trang $100.00
Avignon Realtor $100.00
Hào Phạm Contractor $500.00
Louisiana Crawfish $300.00
Realtor Cindy Huyền Tôn Nữ $300.00
Báo Trẻ Ads Design
Năm Hứa Restaurant $100.00
Mậu Phước Đường $200.00