BẦU CỬ HĐQT 2023-2026

THÔNG BÁO (Cập Nhật)

UỶ BAN VẬN ĐỘNG & TỔ CHỨC BẦU CỬ (UBVĐ & TCBC)

Garland – ngày 04 tháng 12 năm 2022

Thưa quý đồng hương,

Chúng tôi xin trân trọng thông báo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các vùng phụ cận sẽ tổ chức bầu cử cho tân Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2026 như sau:

 • Thể thức bầu cử: Bầu cử theo thể thức đơn danh, trực tiếp và kín. Ứng cử viên là người duy nhất chịu trách nhiệm và ký tên qua các phương tiện vận động tranh cử.
 • Điều kiện ứng cử: (Ứng cử viên phải hội đủ những điều kiện sau đây)
  • Người Việt có quốc tịch Hoa Kỳ hay là Thường trú nhân, và cư ngụ tại Dallas hay các vùng phụ cận (ngoại trừ Tarrant County) với thời gian tối thiểu một năm.
  • Tuổi trên 25 và có thời gian tham gia các công tác thiện nguyện.
  • Xác định tinh thần Quốc gia, không chấp nhận chủ nghĩa Cộng sản
  • Không có tiền án hình sự.
  • Được sự giới thiệu của hai đồng hương người Việt Quốc gia sinh hoạt thường xuyên trong Cộng Đồng địa phương.
  • Quản trị viên đã từ nhiệm hơn một lần sẽ không được ứng cử.
 • Nơi phát đơn và nhận đơn: Mẫu đơn ứng cử có phát tại trụ sở CĐNVQG Dallas hoặc có thể download trên http://www.congdongdallas.org. Bắt đầu phát đơn và nhận đơn ứng cử kể từ ngày ra thông báo này đến 5 giờ chiều ngày 01 tháng 01 năm 2023. Tất cả đơn từ xin gởi về UBVĐ & TCBC – 3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044 hoặc qua điện thư ubvdtcbcdallas@gmail.com. Danh sách ứng cử viên sẽ được niêm yết tại Trụ sở CĐNVQG Dallas, Facebook, và truyền thông báo chí sau ngày 01 tháng 01 năm 2023. Ứng cử viên ra mắt đồng hương vào ngày 8 tháng 01 từ 02 giờ chiều đến 4 giờ chiều.
 • Ngày giờ và địa điểm bầu cử:
  • Cali Saigon Mall – 3212 N Jupiter Rd, Garland, TX 75044
   • Hội Xuân Quý Mão – Thứ Bảy 14-1-2023 từ 2 giờ chiều đến 6 giờ chiều
   • Hội Xuân Quý Mão – Chủ Nhật 15-1-2023 từ 12 giờ trưa đến 5 giờ chiều
  • Trụ sở Cộng Đồng NVQG Dallas – 3221 Belt line Rd, Garland, TX 75044
   • Lễ Thượng Kỳ & Tết Quý Mão – Chủ Nhật 22-1-2023 từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều
   • Ngày Phục Vụ Đồng Hương – Chủ Nhật 12-2-2023 từ 11 giờ sáng đến 2 giờ chiều
  • Bầu qua điện thư, xin gởi phiếu bầu kèm theo bản sao bằng lái và số điện thoại về ubvdtcbcdallas@gmail.com
   • 2 giờ chiều Thứ Bảy 14-1-2023 đến 2 giờ chiều Chủ Nhật 12-2-2023

UBVD & TCBC trân trọng kính mới quý đồng hương tích cực tham gia ứng cử và bầu cử Tân Hội Đồng Quản Trị để chúng ta có thể lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho một cộng đồng vững mạnh và đoàn kết.

Nguyễn Thái Thuỷ , Trưởng Ban
Ủy Ban Vận Động & Tổ Chức Bầu Cử

http://www.congdongdallas.org/wp-content/uploads/2022/12/DonUngCu_HDQT_2023.pdf

http://www.congdongdallas.org/wp-content/uploads/2023/01/Phieu-Bau-Cu-2023.pdf

Download: Tu Chính Nội Quy 4 | Nội Quy