Lễ Tưởng Niệm QH 30 Tháng 4, 1975

Events / Chương Trình

Garland, ngày 2 tháng 4 năm 2023

Kính thưa quý vị,

Bốn mươi tám năm đã trôi qua, người Việt Quốc Gia tị nạn CSVN vẫn không thể nào quên được Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4, ngày đau thương, đen tối nhất trong  lịch sử dân tộc Việt Nam chúng ta. Hàng trăm ngàn người Việt Nam đã bỏ mình nơi rừng sâu, núi thẳm, và biển cả mênh mông trên đường tìm tự do. Những người dân VNCH không may mắn còn lại trong nước đang bị nhà cầm quyền Cộng Sản cai trị, tước đoạt hết tất cả quyền tự do, dân chủ và nhân quyền.

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các Vùng Phụ Cận trân trọng kính mời toàn thể quý vị và đồng hương đến tham dự Lễ Tưởng Niệm Ngày Quốc Hận 30 Tháng 4 tại Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas.

Thời Gian:
 Chủ Nhật, ngày 30 tháng 4 năm 2023
  10:30 AM – 5:30 PM

Đia Điểm:
  Trung Tâm Sinh Hoạt Cộng Đồng Dallas
  3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044

Chương Trình:
  10:30 AM – 11:00 AM:   Tiếp Tân
  11:00 AM – 12:00 PM:   Lễ Chào Cờ VNCH
  12:00 PM – 01:30 PM:   Chạy Xe Tuần Hành
  01:30 PM – 02:30 PM:   Lễ Tưởng Niệm
  02:30 PM – 05:30 PM:   Văn Nghệ Đấu Tranh

Sự hiện diện đông đảo của quý vị ngoài việc nói lên sự đoàn kết, và tinh thần Quốc Gia Dân Tộc còn là sự yểm trợ tinh thần cho giới trẻ Việt Nam đang tiếp tục trên con đường đấu tranh dành lại Tự Do, Dân Chủ và Nhân Quyền cho Việt Nam.

Xin chân thành cảm ơn,

T.M Hội Đồng Quản Trị
Đoái Ngọc Dung
Tân Chủ Tịch, Cộng Đồng NVQG Dallas và các VPC