Tân Hội Đồng Quản Trị

Garland ngày 9 tháng 3 năm 2023 Tham chiếu:  Kính thưa quý đồng hương, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các vùng phụ cận xin trân trọng thông báo kết quả bầu chọn trong cuộc họp đầu tiên của Tân Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2026 vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 […]

Continue Reading

Tu sửa Parking lot 2021

Kính thưa đồng hương, Đính kèm theo thư là danh sách mạnh thường quân và đồng hương đã đóng góp cho chương tình tu sửa bãi đậu xe. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của đồng hương đã đóng góp để bảo vệ ngôi nhà chung. Thanks, Jason Lý, CT

Continue Reading

Tu Chính Nội Quy IV

Kính thưa quý vị, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận hình thành từ năm 1983, đã hoạt động hơn 36 năm dựa trên Bản Nội Quy được soạn thảo từ năm 1987. Qua ba lần tu chính nhưng vẫn còn nhiều chương mục chưa được hoàn chỉnh mang lại nhiều […]

Continue Reading

UBCT Harvey – Donations

Chúng tôi xin thay mặt Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey tại DFW xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của đồng hương đã đóng góp về nhân lực cũng như về tài lực. Chúng tôi sẽ niêm yết danh sách tên của quý đồng hương đã đóng góp tại Trung Tâm Sinh […]

Continue Reading

UBCT Harvey – Thông báo

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận 3221 Beltline Rd., Garland, TX 75044 Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận 2117 Roosevelt Dr. Dalworthington Gardens, TX 76013 Thông Báo V/V CỨU TRỢ NẠN NHÂN BÃO LỤT HARVEY TẠI HOUSTON & VPC Garland – October 9th, 2017 […]

Continue Reading