Hội Xuân & Tết

Events / Chương Trình

Thông Báo  Sponsors  Volunteers

Kính gởi:

  • Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo
  • Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant
  • Quý Liên Hội, Hội Đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH, Hội Đoàn & Đoàn Thể VNCH
  • Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí
  • Quý Đồng Hương DFW

Kính thưa quý vị,

Theo thông lệ hàng năm, để duy trì truyền thống Văn Hoá Việt Nam, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia (NVQG) Dallas và Các Vùng Phụ Cận sẽ tổ chức lễ hội Mừng Xuân Giáp Thìn vào hai ngày 19 và 20 tháng 01 năm 2024 tại Cali Saigon Mall và Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2024 vào ngày 10 tháng 02 năm 2024 (tức ngày Mùng Một Tháng Giêng Năm Giáp Thìn) tại Trụ Sở Cộng Đồng NVQG Dallas.

Mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Cali Saigon Mall – 3212 N Jupiter Rd, Garland, TX 75044
Thứ Sáu, ngày 19 tháng 1 năm 2024 từ 5:00 PM – 9:00 PM
Thứ bảy, ngày 20 tháng 1 năm 2024 từ 10:30 AM – 9:00 PM

Lễ Thượng Kỳ 2024
Trụ sở Cộng Đồng NVQG Dallas – 3221 Belt Line Rd, Garland, TX 75044
Thứ Bảy, ngày 10 tháng 2 năm 2024 từ 10:30 AM – 2:00 PM 

Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng NVQG Dallas trân trọng kính mời Quý Vị đến tham gia chương trình Mừng Xuân Giáp Thìn 2024, và nhất là để tiếp tục duy trì tinh thần Quốc Gia của Cộng Đồng Người Việt tỵ nạn, tham gia vào lễ Thượng Kỳ Đầu Năm.

T.M Hội Đồng Quản Trị,

Hiệp Trần,  Trưởng ban tổ chức CĐNGQG Dallas Hội Xuân Giáp Thìn 202