Lớp Võ TAEKWONDO

Giúp các em thiếu nhi rằng luyện sức khỏe. Lớp rất đông vui, hiện đang có khoản 30+ em học sinh … Chủ Nhật: 11:30  – 12:30 PM  Học viên từ 6 đến 15 tuổi. Mỗi khóa học 3 tháng. Có thi lên đai sau 3 tháng. $5/month lệ phí dùng để mua dụng cụ. […]

Lớp Việt Ngữ

Nhằm mục đích duy trì ngôn ngữ Tiếng Việt. Song song vào đó lớp sẽ giúp cho các em thiếu nhi và thanh thiếu niên chưa biết tiếng Việt tăng cường sự giao tiếp tiếng Việt với nhau. Hiện tại chúng tôi hai lớp với hai trình độ tiếng Việt khác nhau: lớp cơ bản dành […]

Math Tutoring

Lớp miễn phí dạy kèm toán cho các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Giúp các em đạt được kết quả tốt trong kỳ học 2017-2018.  Thứ 7:  10:00 – 12:00 AM Miễn phí / FREE Vì lớp đã vào mùa, nếu quý đồng hương muốn ghi danh cho con em, xin […]

Khiêu Vũ Dưỡng Sinh

Mục đích đêm lại niềm vui và sức khỏe cho quý đồng hương và giúp cải thiện sức khỏe cho quý vị cao niên. Các bước nhảy trong khiêu vũ dưỡng sinh được biên soạn lại trên cơ sở các bước căn bản của các vũ điệu được quốc tế quy định, sao cho phù […]

Lớp Thiền

Vi Diệu Pháp Hành Thiền Pháp Môn này không phải là một tôn giáo theo nghi thức thường thấy mà căn bản là chỉ chú trọng dạy về thiền định để chỉnh sửa bản thân, từ đó có thể chữa được tâm bệnh hay một số bệnh thông thường như nhức đầu, mất ngủ, stress, […]

Lớp Võ Hồng Gia

Hồng-Gia La-Phù-Sơn Hồng-Gia Quyền La Phù Sơn là một môn võ Đạo Gia Huyền Công. Hồng-Gia Quyền luyện cho môn sinh cả 2 mặt về Nội Công (Nei Kung) và Khí Công (Qi Kung), và những bài quyền cước cũng như đấu pháp thực tiễn để cho môn sinh phát triễn về sức khỏe, thể […]

Bóng Bàn (Ping Pong)

Millions of people play table tennis, also known as ping pong. The sport is popular around the world and with good reason. It offers entertainment, good cardiovascular exercise and health benefits to players of different ages and fitness levels. The risk of injury is low and the intensity is manageable for most people. If you […]