Khiêu Vũ Dưỡng Sinh

Activities / Lớp Họp

Mục đích đêm lại niềm vui và sức khỏe cho quý đồng hương và giúp cải thiện sức khỏe cho quý vị cao niên. Các bước nhảy trong khiêu vũ dưỡng sinh được biên soạn lại trên cơ sở các bước căn bản của các vũ điệu được quốc tế quy định, sao cho phù hợp với tình trạng sức khỏe và lứa tuổi của người tham gia. Ngoài ra khiêu vũ dưỡng sinh còn giúp cho quý vị có cơ hội giao lưu, trò chuyện với nhau.

  • Chủ Nhật: 7:00  – 9:00 PM 
  • Thứ 5: 7:00  – 9:00 PM
  • Mỗi khóa học 2 tháng. 
  • Giảm ½ tiền học phí cho quý vị cao niên