UBCT Harvey – Donations

Past Events

Chúng tôi xin thay mặt Ủy Ban Cứu Trợ Bão Lụt Harvey tại DFW xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của đồng hương đã đóng góp về nhân lực cũng như về tài lực.

Chúng tôi sẽ niêm yết danh sách tên của quý đồng hương đã đóng góp tại Trung Tâm Sinh Hoạt CD NVQG Dallas cũng như trên trang mạng Facebook của CD. Ngoài ra nếu thời gian cho phép, chúng tôi sẽ đọc tên của quý vị trong chương trình phát thanh của CD NVQG Dallas lúc 11:30 AM mỗi sáng thứ hai trên đài Radio Saigon Dallas 1600 AM, cũng như chúng tôi cũng sẽ gởi nhờ báo chí địa phương đăng tải.

Donations - Oct 11