Tân Hội Đồng Quản Trị

Garland ngày 9 tháng 3 năm 2023 Tham chiếu:  Kính thưa quý đồng hương, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các vùng phụ cận xin trân trọng thông báo kết quả bầu chọn trong cuộc họp đầu tiên của Tân Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2026 vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 […]

Continue Reading