Hội Xuân & Tết – Volunteers

Thông Báo  Sponsors  Volunteers Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các vùng phụ cận rất cần đến các bạn trẻ đầy nhiệt huyết và các đồng hương thích công tác thiện nguyện, muốn góp chút sức vào những chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa. Chúng tôi cần thiện nguyện viên về nhiều lĩnh […]

Continue Reading

Hội Xuân & Tết

Thông Báo  Sponsors  Volunteers Kính gởi: Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant Quý Liên Hội, Hội Đoàn Cựu Quân Nhân QLVNCH, Hội Đoàn & Đoàn Thể VNCH Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí Quý Đồng Hương DFW Kính thưa quý […]

Continue Reading