Tu Chính Nội Quy IV

Kính thưa quý vị, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận hình thành từ năm 1983, đã hoạt động hơn 36 năm dựa trên Bản Nội Quy được soạn thảo từ năm 1987. Qua ba lần tu chính nhưng vẫn còn nhiều chương mục chưa được hoàn chỉnh mang lại nhiều […]

Continue Reading

Mừng Xuân Canh Tý 2020

Thông Báo  Thư Ngỏ  Chương Trình  Sponsors  Volunteers Kính gửi: Quý Vị Lãnh Đạo Tinh Thần Các Tôn Giáo Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant & VPC Quý Liên Hội, UBBTTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể, Hội Ái Hữu Quý Vị Đại Diện các Cơ Quan Truyền Thông và Báo Chí Quý niên trưởng, bà con cô bác, […]

Continue Reading

DAAST – Thể Lệ

Thông Báo Ban Tổ Chức Tài Trợ Thiện Nguyện Viên Thể Lệ DFW ASIAN AMERICAN SOCCER TOURNAMENT SUMMER 2019 Winters Park – 1330 Spring Creek Drive, Garland, TX 75040 July 13th & 14th 2019   GHI DANH: Ban Tổ Chức chỉ nhận 16 đội (8 đội trên 18 tuổi và 8 đội trên 40 tuổi) ghi danh và đóng […]

Continue Reading

DAAST – Thiện Nguyện Viên

Thông Báo Ban Tổ Chức Tài Trợ Thiện Nguyện Viên Thể Lệ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các vùng phụ cận rất cần đến các bạn trẻ đầy nhiệt huyết và các đồng hương thích công tác thiện nguyện, muốn góp chút sức vào những chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa. Chúng tôi cần […]

Continue Reading