Quà Giáng Sinh Toys For Tots

Events / Chương Trình

THÔNG BÁO 
NHẬN QUÀ GIÁNG SINH – 2017

Theo thông lệ hằng năm, năm nay Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Các Vùng Phụ Cận sẽ tổ chức phát quà Giáng sinh Toys For Tots cho các trẻ em từ 0 tuổi đến 10 tuổi:

Địa điểm :  Trung tâm Sinh Hoạt  Cộng Đồng
                     3221  Beltline Rd, Garland, TX 75044

Thời Gian:  Từ 2 giờ đến 6 giờ chiều
                     Thứ Bảy ngày 23 tháng 12, năm 2016

Chúng tôi kính mời Quí Vị Đồng Hương điền mẫu đơn trên báo hay nhận mẫu đơn tại Trung Tâm và mang mẫu đơn cùng Các em nhỏ từ 0 tuổi đến 10 tuổi sẽ nhận Quà Giáng Sinh.

Mọi chi tiết về vấn đề phát quà, xin liên lạc  (858) 539-557. Xin chân thành cám ơn sự quan tâm của Quý Đồng Hương.

T.M Ban Tổ Chức,

Dương Hồng Nhung
Trưởng Ban Thiện Nguyện, CDNVQG Dallas và các VPC