Lớp Việt Ngữ

Activities / Lớp Họp

Nhằm mục đích duy trì ngôn ngữ Tiếng Việt. Song song vào đó lớp sẽ giúp cho các em thiếu nhi và thanh thiếu niên chưa biết tiếng Việt tăng cường sự giao tiếp tiếng Việt với nhau. Hiện tại chúng tôi hai lớp với hai trình độ tiếng Việt khác nhau: lớp cơ bản dành cho các em chưa nói, hiểu nhiều tiếng Việt và lớp trung cấp dành cho các em đã nói được tốt tiếng Việt muốn học nói và viết ở mức độ nhiều hơn nữa.

  • Chủ Nhật: 10 – 11:30 AM 
  • Học viên từ 7 tuổi trở lên
  • Mỗi khóa học 4 tháng
  • $25 lệ phí dùng để mua sách vở & phần thưởng 
  • Xin gọi (302) 440-3264 để ghi danh.