Lớp Võ TAEKWONDO

Activities / Lớp Họp

Giúp các em thiếu nhi rằng luyện sức khỏe. Lớp rất đông vui, hiện đang có khoản 30+ em học sinh …

  • Chủ Nhật: 11:30  – 12:30 PM 
  • Học viên từ 6 đến 15 tuổi.
  • Mỗi khóa học 3 tháng. Có thi lên đai sau 3 tháng.
  • $5/month lệ phí dùng để mua dụng cụ.
  • Xin gọi (972) 666-1168 để ghi danh.