Lớp Thiền

Activities / Lớp Họp

Vi Diệu Pháp Hành Thiền

Pháp Môn này không phải là một tôn giáo theo nghi thức thường thấy mà căn bản là chỉ chú trọng dạy về thiền định để chỉnh sửa bản thân, từ đó có thể chữa được tâm bệnh hay một số bệnh thông thường như nhức đầu, mất ngủ, stress, đau nhức, thấp khớp, hay các bịnh liên quan bao tử, phổi, tim… Học viên hay bệnh nhân không phân biệt tôn giáo, đến đây không bị bắt buộc theo một nghi lễ hay khấn nguyện bất cứ điều gì, và không phải trả học phí.

Thứ 3, 4 và 5: 5:00 – 7:00 PM

Xin gọi anh Hiếu (972) 467-6975 để ghi danh.