Conference Room

Past Events

THÔNG BÁO

Garland, June 23, 2017

Kính gửi:
    Liên Hội, UBBTTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể QL VNCH
    Hội Ái Hữu, Câu Lạc Bộ Thể Thao, Nhóm Văn Hóa & Văn Nghệ VNCH
    Hội Truyền Thông Báo Chí DFW

Nhằm mục đích nâng cao tin thần đoàn kết giữa Cộng Đồng NVQG Dallas và Liên Hội, UBBTTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể QLVNCH, Hội Ái Hữu, Câu Lạc Bộ Thể Thao, Nhóm Văn Hóa & Văn Nghệ VNCH, Hội Truyền Thông Báo Chí DFW. Cộng Đồng NVQG Dallas trân trọng thông báo:

Trung Tâm Sinh Hoạt của Cộng Đồng NVQG Dallas, tọa lạc tại 3221 Beltline Rd, Garland, TX 75044 hiện đang có vài phòng ốc chưa được dùng đến hàng ngày rất thích hợp cho hội họp của Liên Liên Hội, UBBTTD, Hội Đoàn, Đoàn Thể QLVNCH, Hội Ái Hữu, Câu Lạc Bộ Thể Thao, Nhóm Văn Hóa & Văn Nghệ VNCH, Hội Truyền Thông Báo Chí DFW .v.v.

Phòng giữa – Meeting room – rất riêng biệt và có sẳn bàn ghế quý vị có thể dùng miễn phí. Nếu quý vị có nhu cầu phòng ốc cho việc hội họp thì xin vui lòng liên lạc với chúng tôi trước để sắp xếp vào lịch trình.

~~~

The Vietnamese American Community Center is currently having extra office space inside our building which is a perfect space for your quick small group meeting with table and chairs are provided.

If you have a demand for a meeting space but can’t find one, please contact us and we are happy to let you use our extra space.  It is very quiet, private and ready for your use.

Please contact in advance if you have the demand for it.

Xin quý vị liên lạc chúng tôi qua địa chỉ email VACofDallas@gmail.com hoặc gọi  (972) 666-1168

Xin chân thành cảm ơn,

Hoàng Gia Phong
Phó Chủ Tịch Nội Vụ, Cộng Đồng NVQG Dallas và các VPC
Cell: (517) 862-4676