DAAST – Thể Lệ

Thông Báo Ban Tổ Chức Tài Trợ Thiện Nguyện Viên Thể Lệ DFW ASIAN AMERICAN SOCCER TOURNAMENT SUMMER 2019 Winters Park – 1330 Spring Creek Drive, Garland, TX 75040 July 13th & 14th 2019   GHI DANH: Ban Tổ Chức chỉ nhận 16 đội (8 đội trên 18 tuổi và 8 đội trên 40 tuổi) ghi danh và đóng […]

Continue Reading

DAAST – Thiện Nguyện Viên

Thông Báo Ban Tổ Chức Tài Trợ Thiện Nguyện Viên Thể Lệ Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các vùng phụ cận rất cần đến các bạn trẻ đầy nhiệt huyết và các đồng hương thích công tác thiện nguyện, muốn góp chút sức vào những chương trình đầy nhân văn và ý nghĩa. Chúng tôi cần […]

Continue Reading

Xuân 2018 – Chương Trình

Thông Báo  Thư Ngỏ  Chương Trình  Sponsors  Volunteers Kính thưa       Quý vị lãnh đạo tinh thần các tôn giáo        Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant & VPC       Quý liên hội,  UBXDTD, hội đoàn, đoàn thể, hội ái hữu …       Quý vị đại diện các cơ […]

Continue Reading