Tu Chính Nội Quy IV

Past Events

Kính thưa quý vị,

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận hình thành từ năm 1983, đã hoạt động hơn 36 năm dựa trên Bản Nội Quy được soạn thảo từ năm 1987. Qua ba lần tu chính nhưng vẫn còn nhiều chương mục chưa được hoàn chỉnh mang lại nhiều khó khăn cho Ủy Ban Vận Động Bầu Cử, Ủy Ban Tổ Chức Bầu Cử và Hội Đồng Quản Trị trong lúc sinh hoạt.

Vì lý do này, Ban Quản Trị đã thành lập Uỷ Ban Tu Chính Nội Quy để soạn thảo ra bản Dự Thảo Tu Chính Nội Quy nhằm hủy bỏ, thay thế và thêm vào những điều khoản thuộc các Chương Mục không thích hợp để hoàn hảo những quy tắc hoạt động cho Cộng Đồng của chúng ta trong những ngày sắp tới.

Bản Dự Thảo Tu Chính Nội Quy IV sẽ được niêm yết tại Trụ Sở Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas tại địa chỉ 3221 Beltline Road, Garland, TX 75044 và sẽ đăng tải trên Facebook (Cộng Đồng Dallas) và website (www.congdongdallas.org).

Ủy Ban Tu Chính Nội Quy tha thiết nhận ý kiến của quý đồng hương về Bản Dự Thảo Tu Chính Nội Quy IV. Theo lịch trình của Hội Đồng Quản Trị Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas, ngày 14 tháng 8, 2022 và ngày 11 tháng 9, 2022, là ngày Phục Vụ đồng hương từ 11 giờ sáng đến 2 giờ trưa. Nhân dịp này chúng tôi xin hân hoan chào đón qúy đồng hương tới tham dự và góp ý kiến cho bản Dự Thảo Tu Chính Nội Quy IV.

Ngoài ra quý vị có thể gởi phiếu ý kiến qua email kèm theo bản sao bằng lái về vacofdallas@gmail.com trước ngày 10 tháng 9, 2022.

Xin chân thành cảm ơn –

DOWNLOAD:

Tu Chính Nội Quy IV

Phiếu