Tu sửa Parking lot 2021

Thông Báo

Kính thưa đồng hương,

Đính kèm theo thư là danh sách mạnh thường quân và đồng hương đã đóng góp cho chương tình tu sửa bãi đậu xe. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tấm lòng vàng của đồng hương đã đóng góp để bảo vệ ngôi nhà chung.
Thanks,
Jason Lý, CT