Tân Hội Đồng Quản Trị

Past Events

Garland ngày 9 tháng 3 năm 2023

Tham chiếu: 

  • Nội Quy của Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các Vùng Phụ Cận

Kính thưa quý đồng hương,

Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và các vùng phụ cận xin trân trọng thông báo kết quả bầu chọn trong cuộc họp đầu tiên của Tân Ban Quản Trị nhiệm kỳ 2023-2026 vào ngày 28 tháng 2 năm 2023 với các chức vụ sau:

  1. Chủ Tịch: Bà Ngọc Dung Đoái
  2. Phó Chủ Tịch Nội Vụ: Ông Ryan Quốc Huỳnh
  3. Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ: Bà Hoàng Thuỷ Hobbs
  4. Tổng Thư Ký: Ông Khánh An Lý
  5. Thủ Quỹ: Bà Thục Vy Nguyễn
  6. Trưởng Ban Chấp Hành: Bà Kim Dung Đặng
  7. Trưởng Ban Kế Hoạch và Phát Triển: Ông Lân Phan
  8. Trưởng Ban Truyền Thông và Xã Hội: Bà Cindy Thu Hoàng
  9. Trưởng Ban Thể Thao – Ông Hiệp Trần

Xin chân thành cảm ơn quý vị.

Trân trọng, Jason Lý – CT