Tu Chính Nội Quy IV

Kính thưa quý vị, Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Dallas và Vùng Phụ Cận hình thành từ năm 1983, đã hoạt động hơn 36 năm dựa trên Bản Nội Quy được soạn thảo từ năm 1987. Qua ba lần tu chính nhưng vẫn còn nhiều chương mục chưa được hoàn chỉnh mang lại nhiều […]

Continue Reading